Är du handlare?

Du som är medlem, logga in här!

Organisationsnr

[ 2014-01-29 ]

Regeringens cykelsatsningar mest tomma ord

Regeringen säger sig vilja öka satsningarna på cykling, men minskar relativt sett resurserna.
– Med nuvarande takt tar det ett halvt sekel innan svensk cykelinfrastruktur är utbyggd till acceptabel omfattning, säger trafikexperten Krister Spolander, som i en ny rapport granskat den statliga transportpolitiken.


Cyklingen får ännu mindre del av de statliga resurserna än vid förra planeringstillfället, ytterst blygsamma 7 promille, och det är tveksamt om det nominella tillskottet ens räcker till kostnadsfördyringarna. Det är slutsatsen som dras i rapporten där Krister Spolander analyserat hur mycket pengar som egentligen avsatts för cykelinfrastruktur fram till 2025, av de totalt 522 miljarder som staten satsar på transportinfrastruktur under perioden.

Han har analyserat förslagen till de 21 länstransportplanerna och den nationella transportplanen för att klarlägga hur mycket som egentligen ska satsa på cykel fram till 2025. De planerade insatserna är på tok för små, och dessa försämras ytterligare på grund av kravet på kommunal medfinansiering av cykelvägar i det statliga vägnätet.

Dessutom är satsningarna baktunga eftersom att hälften ligger först efter 2020. Erfarenhetsmässigt har cykelpengarna då krympt med en fjärdedel, i en del län med hälften. Så det är inte bara blygsamhet som präglar den statliga cykelsatsningen, utan också osäkerhet om vad pengarna egentligen är värda.

Klas Elm, ordförande i branschorganisationen Svensk Cykling som medfinansierat rapporten, skräder inte orden:

– Regeringens vackra ord om att satsa på cykling, som ett samhällsekonomiskt lönsamt projekt för folkhälsan, miljön och trafikeffektiviteten, väger fjäderlätt när man inser hur små resurserna till cyklingen blir i slutänden. De verkliga satsningarna för cyklingen uteblir, och därmed lämnar man cyklingen i bakvattnet för överskådlig framtid, säger han.


  Ladda ner hela pressmeddelandet som PDF[2016-04-29]
Ska verkligen den lilla företagaren behöva bära samhällets misslyckande på sina axlar? 

[2012-11-26]
Allt fler cyklar säljs 

[2012-04-13]
Nya avtal klara inom Handeln  

[2012-02-02]
Regeringen: Ingen lag om kontanter i butik 

[2012-02-02]
Dubbdäck till cyklar rekordsäljer 

[2011-07-01]
OB-tilläggen i handeln uppmärksammas i Almedalen 

[2011-03-30]
2011 års cykeltrend: Den hälsosmarta cyklisten! 

[2011-02-24]
Lagförslag riskerar slå ut småbutiker 

[2010-11-17]
Butikerna och Företagarna inleder samarbete 

[2010-10-29]
Det blev som vi förutspådde – Cykelförsäljningen har ökat kraftigt 


Fler nyheter »