Är du handlare?

Du som är medlem, logga in här!

Organisationsnr

[ 2018-01-11 ]

El-cykelpremien är klubbad!

Förslaget om elcykelpremien klubbat
Det nu klart att alla som köper ny elcykel får tillbaka 25 procent av priset från staten under vissa förutsättningar förståss.
Riksdagen har röstat igenom regeringens förslag om en elcykelpremie.
Man kan alltså få avdrag på 25 procent eller max 10.000 kronor när man köper en elcykel eller elmoped, en kostnad för staten på 350 miljoner kronor för åren 2018-2020.
Alla som köpt sin elcykel efter den 20 september i år kan ta del av premien om man har sparat kvittot.
Kvittot ska innehålla Ramnummer, märke, pris, modell färg mm.
Det är kunden som ska ansöka om bidraget.
Inga bidrag kommer att betalas ut förrän den nya förordningen är på plats. Naturvårdsverket, som är den myndighet som ska handlägga detta, tror på att börja betala ut bidrag från april 2018.
Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida för mer info:
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Bidrag-for-kop-av-elcykel-eller-elmoped/
Om har frågor kontakta Naturvårdsverkets kundtjänst via mejl eller telefon 010-698 10 00

Det kommer att dröja en bit in på våren innan kommer att bidraget utbetalas. Troligen först i mars/april 2018


För att ärenden ska kunna handläggas och utbetalningar ske så snabbt som möjligt så kommer ett digitalt system finnas där du som kund ansöker via ett formulär på internet. ( tillgänglig från 1 februari 2018)
Naturvårdsverket håller också på att förbereda hur uppföljning och utvärdering av stödet ska gå till, så att de kan se om stödet har nått önskade effekter.

Mer information om bidraget finns även via bannern till höger till Naturvårdsverket  Info till dig som köpt EL-CYKEL[2016-04-29]
Ska verkligen den lilla företagaren behöva bära samhällets misslyckande på sina axlar? 

[2012-11-26]
Allt fler cyklar säljs 

[2012-04-13]
Nya avtal klara inom Handeln  

[2012-02-02]
Regeringen: Ingen lag om kontanter i butik 

[2012-02-02]
Dubbdäck till cyklar rekordsäljer 

[2011-07-01]
OB-tilläggen i handeln uppmärksammas i Almedalen 

[2011-03-30]
2011 års cykeltrend: Den hälsosmarta cyklisten! 

[2011-02-24]
Lagförslag riskerar slå ut småbutiker 

[2010-11-17]
Butikerna och Företagarna inleder samarbete 

[2010-10-29]
Det blev som vi förutspådde – Cykelförsäljningen har ökat kraftigt 


Fler nyheter »