Är du handlare?

Du som är medlem, logga in här!

Organisationsnr

[ 2018-10-03 ]

Pengarna slut för El-cykelpremien

PRESSMEDDELANDE från NATURVÅRDSVERKET:

Pengarna för bidrag till elfordon och elutombordare slut om två veckor
Intresset för bidragen till privatpersoner för elfordon och eldrivna utombordsmotorer är stort. Så stort att budgeten för dessa bidrag beräknas ta slut om cirka två veckor.

Från den 1 februari 2018 då Naturvårdsverket öppnade upp ansökan för regeringens elfordonspremie har söktrycket varit konstant högt. I juni kompletterade regeringen med möjligheten att även söka bidrag för eldrivna utombordsmotorer.

−Just nu finns cirka 46 miljoner kvar att ansöka från. Om ansökningarna kommer in i samma takt som den senaste tiden pekar prognosen på att pengarna kommer att ta slut om ett par veckor, säger Tomas Hallqvist, chef på Miljöbidragsenheten, Naturvårdsverket.Så länge det finns pengar kvar att betala ut kommer Naturvårdsverket att bevilja alla inkomna ansökningar som uppfyller kraven för elfordon och eldrivna utombordsmotorer. På Naturvårdsverkets webbplats går det att följa hur mycket pengar som finns kvar.

−Vi planerar för att fortsätta att ta emot ansökningar även efter det att pengarna tagit slut men vi kan varken behandla dem eller betala ut några pengar innan Naturvårdsverket får ny budget för 2019, säger Tomas Hallqvist.

Den som köper ett elfordon (en ny elcykel, elmoped eller elmotorcykel) eller en eldriven utombordsmotor kan idag ansöka om en premie på max 10 000 kronor hos Naturvårdsverket.

Regeringen har för 2018 avsatt 440 miljoner kronor till dessa premier. För åren 2019 och 2020 har regeringen flaggat för anslag på 350 miljoner kronor per år. På grund av det stora intresset för premien beslutade regeringen den 6 september om att Naturvårdsverket kan använda tio procent, eller 39,5 miljoner, från 2019 års budget för elfordonspremien redan under 2018.


  Pressmeddelande från Naturvårdsverket[2016-04-29]
Ska verkligen den lilla företagaren behöva bära samhällets misslyckande på sina axlar? 

[2012-11-26]
Allt fler cyklar säljs 

[2012-04-13]
Nya avtal klara inom Handeln  

[2012-02-02]
Regeringen: Ingen lag om kontanter i butik 

[2012-02-02]
Dubbdäck till cyklar rekordsäljer 

[2011-07-01]
OB-tilläggen i handeln uppmärksammas i Almedalen 

[2011-03-30]
2011 års cykeltrend: Den hälsosmarta cyklisten! 

[2011-02-24]
Lagförslag riskerar slå ut småbutiker 

[2010-11-17]
Butikerna och Företagarna inleder samarbete 

[2010-10-29]
Det blev som vi förutspådde – Cykelförsäljningen har ökat kraftigt 


Fler nyheter »